Kulttuuria varjosta valoon

7.4.2014 11:20

Kulttuurin ja julkisen tilan yhdistymisellä on positiivinen vaikutus ympäristöön. Kulttuuri valtaa kaupunkitilaa Torniossa, Haaparannalla ja Rovaniemellä.

Pohjoisen kulttuuri-instituutin koordinaattorina toimiva Veli-Pekka Räty toteaa, että vaikka Torniossa vähennetään kulttuuri- ja taidealojen opetusta tulevaisuudessa, yhteistyö kulttuurin saralla eri tahojen kanssa nousee vuosi vuodelta entistä tärkeämmäksi. Vuonna 2012 Tornioon perustetun Pohjoisen kulttuuri-instituutin yksi keskeisimpiä tavoitteita on kulttuuri- ja taidealojen koulutuksen kehittäminen, sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

- Koulutuksen ja muun toiminnan kehittämisessä yksi luonteva yhteistyö syntyy oppilaitosten, kuntien ja yritysten yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta, Räty toteaa.

Matkustajia ja matkaajia on Torniossa vuosi vuodelta yhä enemmän. Räty kuitenkin toteaa, että museoiden ja keskeisten tapahtumien kävijämäärät eivät kuitenkaan ole kasvaneet toivotulla tavalla. Tornion kaupunki ei ole onnistunut hyödyttämään kasvavia matkustajavirtoja kulttuurin saralla.

- Ilmeisesti joko palvelut eivät ole riittävän vetovoimaisia tai markkinointi ei tavoita asiakkaita, Räty pohtii.

Kuntien, yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyön avulla voidaan avata uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja. Varjosta valoon, katveesta katu-uskottavaksi - Tornion kulttuuritoimijat yhteistyöllä eteenpäin on suunnittelu- ja valmisteluhanke, jonka tärkeimpänä tehtävänä on valmistella laaja vetovoimaisempaan kaupunkikuvaan ja uusiin toimintatapoihin kohdistuva hanke. Tarkoituksena on tuoda kulttuuria näkyväksi Tornio-Haaparannan alueella.

- Olemme hakeneet tulevaan hankkeeseen mahdollisia kumppaneita muun muassa yksittäisistä taiteilijoista, kulttuurialan yrittäjistä, järjestöistä, matkailutoimijoista sekä Pohjoisen kulttuuri-instituutin muista oppilaitoksista, Räty lisää.

Kevään aikana haettava toteuttamishanke kohdistuu uusiin kulttuuritapahtumiin, toimijoiden yhteistyöhön ja markkinointiin.

 


Monipuolisemman kulttuuritarjonnan puolesta

Hankkeen tiimoilta on järjestetty kolme työpajaa joiden teemoina ovat olleet kulttuurialojen tapahtumat ja palvelut, parempi kaupunki ja markkinointi. Rädyn mukaan tarkoituksena on ollut innostaa osallistujia yhteiseen suunnitteluun ja ideoida niin uusia tapahtumia, palveluja kuin toimintatapoja. Työpajojen tuloksina on saatu toteuttamiskelpoisia ehdotuksia uusien tapahtumien suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi, mutta myös palvelujen markkinointiin.

Haasteena Räty näkee Tornion ja Haaparannan imagon ostosmatkailukohteena ja matkan varrella olevana pysähdyspaikkana. Vuosittain alueella vierailee peräti kolme miljoonaa matkailijaa, mutta keskimääräinen vierailuaika alueella on viisi tuntia.

- Tähän haluamme muutosta. Muutakin tarjontaa on oltava kuin pelkkiä kauppoja, jotta viipymää saataisiin reilusti pidennettyä, Räty kertoo.

Yhdeksi suurimmista haasteista muodostuu myös tapahtumista tiedottaminen. Rädyn mukaan tapahtumien markkinointi on hajanaista ja jopa puutteellista. Tornio-Haaparanta alueella järjestetään tapahtumia, mutta matkailijat ja asukkaat eivät välttämättä edes tiedä niistä. Räty pohtiikin miten esimerkiksi tyhjiä liiketiloja voitaisiin käyttää hyödyksi uudenlaisina tapahtumapaikkoina. Suuret kauppakeskukset muuttavat kaupunkitilaa niin että tyhjiä liiketiloja vapautuu kulttuurinkin käyttöön.

- Laaja Lappian kampusalue, jossa on runsaasti kulttuuritarjontaa, ja usein vieläpä ilmaista, sijaitsee kauppakeskuksen läheisyydessä mutta hiukan varjossa, Räty toteaa,

Räty lisää vielä, että kesäaikaan Tornion ja Haaparannan alueella järjestettävistä tapahtumista alkaa olla jo runsaudenpulaa, mutta talviaikana näin ei kuitenkaan ole.

Hankkeiden välisestä yhteistyöstä

Rädyn mukaan hankkeiden välistä yhteistyötä pitäisi olla enemmän. Varjosta valoon -hanke ja Kanava-hanke ovat järjestäneet kaksi yhteistä työpajaa, joissa on ideoitu ja pohdittu uusia palvelu- ja toimintatapoja.

Kanava on Rovaniemellä yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston kanssa toteuttama innovatiivinen projekti, jonka tarkoituksena on tuoda kulttuuria näkyvämmäksi kaupunkitilaan. Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Aku Meriläinen kertoo, että Kanava koostuu niin sosiaalisesta mediasta kuin kaupunkitilaan toteutetusta installaatiosta.

- Kanavaan kuuluu kulttuurikalenteri, facebook-sivu, sekä Lordi-aukiolla oleva installaatio. Lordin aukiolla oleva julkisivuprojisointi menee kesälomalle valon määrän lisääntyessä kevään aikana, Meriläinen kertoo.

Kanava – innovatiivinen palvelukonsepti kulttuurin tunnettuuden parantamiseksi Rovaniemellä syntyi kulttuuriyhdistysten toiveita kuunnellen. Meriläinen kertoo istuneensa alas eri kulttuuriyhdistysten kanssa kuunnellen heidän toiveitaan Kanavan tiimoilta. Yhdistykset toteuttivat myös nettikyselyn jonka pohjalta lähettiin kehittelemään Kanavaa. Rovaniemen kaupunki oli vahvasti mukana hankkeessa alusta alkaen ja myöhemmin mukaan tuli Lapin yliopisto.

Meriläinen on toteuttanut Kanavan julkisivuprojisoinnin ja kuvituksista vastaa Anna Vuorinen. Kysyttäessä Kanavan tulevaisuudesta Meriläinen toteaa sen vielä olevan epäselvää mihin suuntaan Kanava kehittyy tulevaisuudessa. Erilaisia yhteistyökuvioita on kuitenkin harkinnassa. Meriläinen toteaa Kanavalla olevan kaksi tarkoitusta niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

- Kanavan tarkoituksena on parantaa elämän laatua ja tuoda iloa. Lisäksi se tuo kulttuuria näkyville, Meriläinen sanoo.

Meriläisen mielestä julkista tilaa voisi valjastaa kulttuurin käyttöön enemmänkin tulevaisuudessa sillä kulttuurilla kun on ympäristöön ja ihmiseen positiivinen vaikutus.


Varjosta valoon, katveesta katu-uskottavaksi - Tornion kulttuuritoimijat yhteistyöllä eteenpäin - hanke

- Suunnitteluhanke jonka tarkoituksena on valmistaa kulttuuriin perustuva suunnitelma vetovoimaisemman kaupungin aikaansaamiseksi
- Tarkoituksena tuoda Tornio-Haaparanta alueen kulttuuria näkyväksi
- Hankkeen toteuttajana on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja yhteistyökumppaneina toimivat Tornion kaupunki ja Lapin Liitto.
- Hankkeen rahoittajana toimii Lapin Liitto

Kanava

- Monimediateos johon kuuluu kuvitusta ja julkisivuprojisointia
- Heijastaa sosiaalisessa mediassa käytyjä kulttuurikeskusteluja Lordin aukiolle
- Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston yhteistyöprojekti sai EAKR-tukea Lapin liitolta.

LUC/Viestintä/J-EK