Taidekonferenssi ja -näyttely Islannissa

11.11.2013 16:10

Lapin yliopisto järjesti yhdessä Islannin taideakatemian kanssa Relate North -symposiumin Reykjavikissa 7.–9. marraskuuta. Konferenssin yhteydessä avattiin myös taidenäyttely, joka on esillä Alvar Aallon suunnittelemassa Pohjolan talossa (Norræna húsið) 24. marraskuuta saakka.

Relate North – Engagement, Art and Representation -symposium koostui kaksipäiväisestä kongressista, näyttelyn avajaisista sekä suurelle yleisölle suunnatusta tulitaidetapahtumasta. Samalla se toimi Arktisen yliopistoverkoston alaisen Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD) -verkoston vuotuisena tapaamisena.

Kaksipäiväiseen kongressiin osallistui edustajia 18 taidekorkeakoulusta 8 maasta, yhteensä 55 edustajaa. Kongressin esitykset tarkastelivat kuvataiteen ja median uusia mahdollisuuksia sekä sitä, miten kestävän kehityksen periaatteita huomioivaa taidetoimintaa voidaan toteuttaa pohjoisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.

Yksi Lapin yliopiston keskeisistä tavoitteista kongressissa oli tuoda kansainväliseen vertaisarviointiin ja ASAD-verkoston jatkokehittelyyn taiteiden tiedekunnan toteuttaman soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman tulokset. Maisteriohjelma sai osakseen suurta kiinnostusta, ja se tarjoaakin mahdollisuuden kansainvälisen koulutuksen ja pohjoisen profiilin vahvistamiselle taiteiden tiedekunnassa.

Perjantaina 8. marraskuuta Pohjolan talossa avattu laaja näyttely esittelee puolestaan taidekorkeakoulujen henkilökunnan ja opiskelijoiden teoksia. Mukana on yhteensä 32 tekijää 9 maasta. Esillä on installaatioita, video- ja mediateoksia, maalauksia, veistoksia, valokuvia sekä kokonaisten projektien esittelyjä.

Lapin yliopistosta esillä on Marjo Pernun tuohi- ja jäkäläteos sekä Timo Jokelan ja Mirja Hiltusen huhtikuussa 2013 Venäjällä, Komin tasavallassa Syktykarissa toteutettuun työpajaan perustuva valokuva- ja videoinstallaatio. Avajaisista oli myös online-yhteys Rovaniemen Jokivalkeat-tulitaidetapahtumaan sekä Reykjavikissa samanaikaisesti toteutettuun Arctic Shore Lights -tapahtumaan, jonka ohjasivat kuvataidekasvatuksen opiskelijat Hilkka Kemppi ja Suvi Autio.

Näyttely on avoinna 24.11. saakka. Näyttelyn tuottajana on toiminut Timo Jokela Lapin yliopistosta ja kuraattorina Asthildur Jonsdottirn Islannin taideakatemiasta.

Symposiumin päärahoittajana oli Pohjoismainen ministerineuvosto. Valmisteluista vastasivat Timo Jokela, Glen Coutts ja Elinä Härkönen Lapin yliopistosta sekä Asthildur Jonsdottir Islannin taideakatemiasta.

Lisätietoja ASAD-verkostosta

Lisätietoja Islannin tapahtumista:
Timo Jokela, p. 040 739 6034, timo.jokela (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV