Esittely / Julkaisut / Julkaisutoiminta PKI:n henkilökunta
A A A
Monografiat

Pentikäinen, Juha. Marina Takalo : runolaulaja ja näkijä / Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, 2010 -­‐ (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-­‐1768 ; 1270.). ISBN978-­‐952-­‐222-­‐043-­‐1 (sid.).

Pentikäinen, Juha & Pulkkinen, Risto. Lars Levi Laestadius : yksi mies, seitsemän elämää/ Helsinki: Kirjapaja, 2011.ISBN 978-­‐952-­‐247-­‐182-­‐6 (sid.).

Pentikäinen, Juha, Privat, Jean-­‐Marie. Lattunen, Hélène. Mythologie des Lapons / Paris
: Imago, 2011. -­‐ (Taiteiden tiedekunnan julkaisuja. ISSN 1457-­‐0068 ; 9). ISBN 978-­‐2-­‐84952-­‐126-­‐7 (nid.).

Toimitetut julkaisut


Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les FeuxArctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Jokela, Timo, Coutts, Glen, Huhmarniemi, Maria & Härkönen, Elina (toim.). 2013.
Cool : applied visual arts in the North. Rovaniemi : Faculty of Art and Design of the University of Lapland, 2013. Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Series C, Overwiews and Discussion, 1236-­‐9616 ; 41:2013. ISBN 978-­‐952-­‐484-­‐638-­‐7 (nid.)

Jokela, Timo & Härkönen, Elina. 2012. (eds.) Cultural Encounters. Starting the Dialoque in Arctic Sustainable Arts. University of Lapland. Publication of the Faculty of Art and Design. Series C. Overviews and Discussions 39. University of Lapland.

Laestadius, Lars Levi, Pentikäinen, Juha, Pulkkinen, Risto. Lappalaisten mytologian katkelmia/ Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011 -­‐ (Tietolipas, ISSN 0562-­‐6129 ; 231.). ISBN
978-­‐952-­‐222-­‐257-­‐2 (nid.).

Seppälä, Tiina (toim.) 2012. Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja : Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset
10/2012.

Kansainväliset artikkelit

Coutts, Glen. Editorial/ In: International journal of education through art. Bristol: Intellect. ISSN
1743-­‐5234. 7(2011): 3, 219-­‐220

Coutts, Glen. Editorial / In: International journal of education through art. Bristol: Intellect. -­‐
ISSN 1743-­‐5234. -­‐ 7 (2011): 1, s. 3-­‐5

Coutts, Glen. Editorial : International journal of education through art / In: International journal of education through art. -­‐ Bristol : Intellect. -­‐ ISSN 1743-­‐5234 . -­‐ 8 (2012) : 2, s. 117-­‐119

Coutts, Glen. Editorial : International journal of education through art / In: International journal of education through art. -­‐ Bristol : Intellect. -­‐ ISSN 1743-­‐5234. -­‐ 8 (2012) : 1, s. 3-­‐6

Coutts, Glen & Jokela, Timo. 2012. Editorial – International Journal of Education Through Art, Special Issue: Community Art. Volume 8 Number 3 (217-­‐220)

Coutts, Glen & Jokela, Timo. Special issue : community art : editorial / In: International journal of education through art. -­‐ Bristol : Intellect. -­‐ ISSN 1743-­‐5234. -­‐ 8 (2012) : 3, s. 217-­‐220

Jokela, Timo. 2013. The Art of Art Education. In: Carl-­‐Peter Buschkuhle (ed.) Ein Diskurs zur kunstlerischen Bildung. Athena-­‐Verlag: Oberhausen. (359-­‐376).

Jokela, Timo, 2013. Saksa AC. Northern Schoolyard "Schulhöfe in Nordeuropa. Soziale Gemeinschaften – Kunstunterricht –psychosoziale Strukturen. Teoksessa: Kunibert Bering, Rolf Niehoff, Karina Pauls & Stefan Hölscher (toim) "Visual Learning: Positionen im internationalen Vergleich". Athena-­‐Verlag: Oberhausen.

Jokela, Timo, 2013. A Wanderer in the Landscape – Reflections on the Relationship between Art and the Northern Environment. Journal of Education in the North. Aberdeen University. http://www.abdn.ac.uk/eitn/display.php?article_id=85.

Jokela, Timo, 2013. Research-­‐based Art and design on the human dimension in the Arctic and North. Public Service Review.

Jokela, Timo, 2013. Arctic art. In: Pan European Network. Government. Issue 07. 2013. (75)

Jokela, Timo, 2013. Art Education in the North and the rest of the World. Public Service
Review. e-­‐book

Jokela, Timo. 2013. Art and Design Strengthened by Northern Cultures. The UArctis Magazine. Shared voices 2013.

Jokela, Timo. 2013. Grossing into the North. Teoksessa: Dan Lestander (ed), X-­‐border exhibition catalogue. (painossa)

Coutts, Glen & Jokela, Timo 2013. Art, Community and Context. In: Marjorie Manifold & Steve
Willis (eds.) Cultural sensitivity in Art Education. (painossa)

Jokela, Timo, 2013. Contemporary Art Projects in the Northern Landscapes. Yakuts: Russia
(painossa)

Jokela, Timo. 2012. Arctic artistry. Public Service Review: Europe: issue 24. (89).

Jokela, Timo. 2012 Arctic sustainable arts and design. Public Service Review. Europe: Issues 24.Digital Edition. http://www.publicservice.co.uk/pub_contents.asp?id=590&publication=Europe

Mäkiranta, Mari (2013). TOPmodels and Top Designers: Forms of Social Interaction and Creativity in the TOPmodel Online Forums. In: Communication Management Quarterly. (In press.)

Pentikäinen, Juha. Symbols on stone : following the footsteps of the bear in Finnish antiquity / In: Working with rock art : recording, presenting and understanding rock art using indigenous knowledge / edited by Benjamin W. Smith, Knut Helskog, David Morris. -­‐ [Johannesburg] : Witts University Press, 2012. -­‐ ISBN 978-­‐1-­‐86814-­‐545-­‐4 (nid.). -­‐ s. 147–168

Kotimaiset artikkelit

Coutts, Glen. 2012. Drawn together by the magnetic north : challenges of internationalisation. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012, s. 16–19. ISBN 9789525897470

Coutts, Glen. Design, not accident / In: Arctic design : opening the discussion / edited Päivi Tahkokallio. -­‐ Rovaniemi : Lapin yliopisto, 2012. -­‐ ISBN 9789524845649. -­‐ s. 48-­‐53

Haanpää, Timo. 2012. Kukkolankoski : Kylä joen sylissä webdokumentin idean synnystä. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Haanpää, Timo & Leinonen, Mikko. 2013. Web-­‐dokumentti uuden ilmaisun välineenä. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio:Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Hiltunen, Mirja (2013) Yhteisöllinen taidekasvatus – Pohjoista vuorovaikutusta ja
taidetoimintaa. Kide. Lapin yliopiston yhteisölehti 1/2013, 22–15.

Hiltunen, Mirja (2013) Nykytaidetta, historiallisia linjoja ja sosiaalisesti aktiivista
kehittämistutkimusta. Stylus taidekasvatuslehti 2/2013, 12–14.

Hiltunen, Mirja & Turulin, Marita (2013) Yhdessä näkyväksi. Taideperustaiset
menetelmät toimijuutta ja toimintakulttuuria kehittämässä. Teoksessa: Jumisko, Eija & al.

11 (toim.) Hyviä vuosia Lapissa. Toimintamalleja ja työkaluja ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja katsauksia ja puheenvuoroja C 42, 13–16. Sähköinen julkaisu:
http://issuu.com/ktamk/docs/ktamk_ikaehyt_b_10_2013

Hiltunen, Mirja & Rantala Pälvi (2013) Angstisen mummon potkukelkasta keskinäisen kehumisen klubiin – Taidetyöskentelyä asiantuntijaorganisaatiossa. Teoksessa Pälvi Rantala & Satu-­‐Mari Jansson (toim.) Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia Taiteiden tiedekunnan julkaisuja Sarja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä, s. 11–34.

Honka, Tuomas. 2013. Aarne Kumpulainen, Kekkosen luottomies ja Lätäsenon keisari. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Huhmarniemi, Maria (2013) Mielipiekirjoitukset ja nykytaide puheenvuoroina: arvojen ristiriitoja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja vesivoiman rakentamisessa. Beloff, Laura; Berger, Erich. & Haapoja, Terike (eds.), Field_Notes: From Landscape to Laboratory, Helsinki: The Finnish Society of Bioart, 54–79.

Huhmarniemi, Maria (2013) Kansalaisopistojen taideopetuksen laajeneva kenttä. Yhdessä moniäänisesti. Kirjoituksia vapaan sivistystyön arvoista. [Helsinki]: Kansalaisopistojen liiton julkaisuja I, 56–60

Huhmarniemi, Maria. 2012. Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma – Taidetta ympäristön, yhteisöjen ja yritysten tarpeisiin. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Jokela Timo & Hiltunen, Mirja (2013) Kirkkokuusikon tarina. Muistamisen taidetta. Teoksessa Mervi Autti, Annikka Immonen, Kari Immonen, Maija Mäkikalli, Pälvi Rantala (toim.) Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu. Juhlakirja Marja Tuomiselle. Lapin yliopistokustannus, 316–330

Jokela, Timo & Rajalin, Eija. 2013. Matkalla pohjoiseen maisemaan ja aikaan. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Jokela, Timo. 2013. Projektipedagogiikka : oppimista luovan dialogin tiloissa. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Jokela, Timo, 2013. Pohjoisen kulttuurin väkevöittämä taide. Pääkirjoitus. Kide. Lapin yliopiston yhteisölehti 1. 2013

Jokela, Timo. 2012. Pohjoisen kulttuurin väkevöittämä taide = Art Strengthened by NorthernCulture. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja– Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012, s. 6–7.

Jokela, Timo. 2012. Nykytaide ja Pohjoinen : haasteita ja mahdollisuuksia. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐ instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012, s. 10–15

Jokela, Timo. 2012. Tulevaisuusvisiot. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012, s. 78.

Jokela, Timo. 2012. Johdanto: Taiteen ja tieteen kanssakäymisen tiloissa. Teoksessa: Härmä, Iisakki (toim.) Taide. Talous. Tiede Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja 37. Rovaniemi (7–12).

Jokela, Timo. 2012. Lapland snow design: reflections from Walden Pond. In: Tahkokallio, Päivi (Ed.) Arctic Design. Opening the Discussion. University of Lapland. Publications of the Faculty of Art and Design. Series C. Overviews and Discussion 38. Rovaniemi. (34–41).

Kahakorpi, Hannu & Pentikäinen, Juha. 2012. Pohjoisen etnografia arktisen elokuvan tuottamisessa. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Laapotti, Timo. 2013. Vanhojen valokuvien taikaa. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Leinonen, Mika. 2012. Katsaus toisen asteen ammatillisen koulutuksen rooliin Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutissa. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Leinonen, Mikko, Aula, Pentti & Hepola, Eemeli. 2013. Kalastuskulttuuria ja geokätkentää : näkökulmia ja huomioita Kilpisjärven kenttämatkalta. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Lilja, Virpi. 2012. Tulevaisuusvisiot. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien
yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012, s. 78.

Maunula, Kaija. 2013. Puvustuksen toteutus Ammattiopisto Lappian oppilastyönä. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-­‐Mäntylä, Outi (2013). Care and Emotional Looking in Memory-­‐ Based Photographs. In: Seija Keskitalo-­‐Foley, Päivi Naskali & Pälvi Rantala (eds.) Northern Insights. Feminist Inquiries into Politics of Place, Knowledge and Agency. Lapland University Press: Rovaniemi, 56–74.

Mäkiranta, Mari (2013). Semioottinen valokuva-­‐analyysi, kuvan monimerkityksellisyys ja visualisoitu kokemus. Teoksessa Päivi Granö, Anne Keskitalo & Suvi Ronkainen (toim.): Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin. Lapland University Press: Rovaniemi, 13–24. (In press.)

Puukko, Timo. 2013. Les Feux Arctiques : projektipedagogiikka opettajan näkökulmasta. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Puukko, Timo. 2013. Les Feux Arctiques -­‐dokumenttielokuva : laaja-­‐alaista osaamista käytännön työn kautta. Honka, Tuomas, Leinonen, Mika, Merivirta, Minttu & Vaara, Saila-­‐ Inkeri (toim.) 2013. Les Feux Arctiques : pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2013.

Puukko, Timo & Vaara, Saila-­‐Inkeri. 2012. Les Feux Arctiques -­‐projektipedagogiikka opettajan ja projektipäällikön näkökulmasta. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Rantala, Pälvi & Hiltunen, Mirja (2013). Tieto syntyy toiminnassa : toimintatutkimusta taiteen ja työelämän rajapinnoilla. Teoksessa Pälvi Rantala & Satu-­‐Mari Jansson (toim.) Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia Taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä , s. 143–149.

Remes, Marjo. 2012. Pohjoinen kuvataiteen koulutus kulttuurialalla. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Räty, Veli-­‐Pekka. 2012. Yhteistyötä ja verkostoitumista – Kokemuksia Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti –hankkeesta. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐Tornion
ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Seppälä, Tiina. 2012. Taideteollista koulutusvastuuta ja kansainvälisiä verkostoja – Mediatieteen professori Eija Timosen haastattelu. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐ Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012.

Ylä-­‐Kotola, Mauri. 2012. Tulevaisuusvisiot. Teoksessa: Seppälä, Tiina (toim.), Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-­‐instituutti. Tornio: Kemi-­‐ Tornion ammattikorkeakoulu, Sarja B. Raportit ja selvitykset 10/2012, s. 78.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK